Deelnemers

AmCham Pharmaceutical Committee

Het farmaceutische comité van de American Chamber of Commerce (AmCham) vertegenwoordigt de innovatieve Amerikaanse (bio)farmaceutische industrie in Nederland. Het farmaceutische comité streeft ernaar om de dialoog met belangrijke besluitvormers aan te gaan om zo een gunstig klimaat en beleid te waarborgen dat farmaceutische innovatie op een duurzame manier verbetert en erkent.

www.amcham.nl

Health~Holland

De Topsector Life Sciences & Health (LSH) initieert en stimuleert publiek-private samenwerkingen met als doel: vitaal functionerende burgers in een gezonde economie. Door toegang tot kapitaal, het delen van best practices, het verbinden van partijen en de eenduidige Health~Holland branding stimuleert de Topsector een productieve infrastructuur.

www.health-holland.com

HollandBIO

HollandBIO is de belangenvereniging voor de Nederlandse biotech industrie.

www.hollandbio.nl

Lygature

De huidige uitdagingen in de gezondheidszorg vereisen samenwerking tussen disciplines en groepen belanghebbenden. Lygature is een non-profitorganisatie die publiek-private samenwerking tussen de academische wereld, het bedrijfsleven en de samenleving faciliteert om nieuwe medische oplossingen voor patiënten te ontwikkelen.

www.lygature.org

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat voor een duurzaam, ondernemend Nederland. Het ministerie zet zich in voor een uitstekend ondernemersklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie.

www.rijksoverheid.nl

Invest in Holland

Onder de noemer Invest in Holland bundelt de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) krachten met regionale economische ontwikkelingsmaatschappijen en verschillende grote steden in Nederland. Het netwerk profileert Nederland in het buitenland als een aantrekkelijk investeringsland. Het helpt geïnteresseerde investeerders bij het opzetten en uitbreiden van hun internationale activiteiten in Nederland door hen snel van ondersteuning, informatie en advies te voorzien.

www.investinholland.com

Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen is de brancheorganisatie van geneesmiddelenbedrijven die zich richten op onderzoek en ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen.

www.vereniginginnovatievegeneesmiddelen.nl

VNO-NCW

Ondernemingsorganisatie VNO-NCW maakt zich hard voor een excellent ondernemings- en vestigingsklimaat voor een welvarende en duurzame economie. VNO-NCW is de grootste werkgeversorganisatie in Nederland.

www.vno-ncw.nl

Activiteiten

PharmInvestHolland onderneemt diverse activiteiten om het R&D investeringsklimaat voor geneesmiddelenontwikkeling in Nederland te versterken. In 2018 is een bidbook uitgebracht waarin Nederland gepresenteerd wordt als de beste vestigingslocatie voor biofarmaceutische bedrijven in Europa. Activiteiten focussen zich nu op een internationale vergelijking van het vestigingsklimaat en een analyse van de arbeidsmarkt.

Documenten

Bidbook PharmInvestHolland

Lees alles over de voordelen van het opzetten van uw bedrijf in Nederland in dit speciale bidbook voor de biofarmaceutische industrie.
download

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via info@pharminvestholland.nl

The Netherlands: Europe’s most attractive and innovative biopharmaceutical industry environment